BİZ KİMİZ

TÜGİM (Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği) 2016 yılında kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen mesleki bir dernektir. 2017 yılından bu yana; üniversitelerin ve teknoparkların kuluçka merkezleri, ekosistemdeki hızlandırıcı programlarındaki girişimler ve KOBİ’lere iş geliştirme, Ar-Ge kapasite arttırımı, ticari olgunluk ve benzeri alanlarda mentorluk ve eğitimler sağlamaktadır.

TÜGİM üyeleri; TÜBİTAK 1601 ve benzeri mentorluk programları üzerinden eğitim almış sanayi, teknoloji transferi ve girişimcilik ekosistemlerinden gelen tecrübeli KOBİ ve Girişim Mentorlarından oluşmaktadır.

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasının kalkınması için ihtiyaç duyulan mentorluk mesleğinin standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi.
Ekosistemin gelişmesi için ekosistem paydaşları ile ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve bu sayede global ölçekte başarılara imza atılması.