TÜGİM ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma Grubunun Adı Misyonu Çalışma Grubu YK Sponsoru İletişim
Mentorluk
Mesleki Yeterlilik
Çalışma Grubu
Türkiye’de Mentorluğun Meslek olarak kabul edilmesi için
standartlarının ve yetkinliklerinin belirlenerek Mesleki Yeterlilik
Kurumuna tescil ettirmek
Meltem ÇORA meltem.cora@tugim.org
İş Geliştirme-
Kurumsal Firmalar
Özel Sektör Firmaları tarafından yürülüten Girişimcilik, Kurum
içi mentorluk ve ters mentorluk proramlarında çözüm ortağı olmak
Meltem ÇORA
Ahmet Hadi ERTUĞRUL
meltem.cora@tugim.org
İş Geliştirme-
Kamu
Kamu Kurumları; Üniversite TTO ‘ları Teknokentler, Girişimcilik
Merkezleri, Kosgeb, Kalkınma Ajansları vb ile işbirliği yapmak
Barkın ARAK
Birkan PABUÇCU
Melih MARAL
barkin.arak@tugim.org
birkan.pabuccu@tugim.org
melih.maral@tugim.org
İş Geliştirme –
Özel Girşimcilik Grupları
Girişimcilik Eko sisteminde Girişimcilere destek veren Özel Sermaye ile
kurulan Kuluçka Merkezleri ve Girişimcilik Platformları ile
iş birliği yapmak
Barkın ARAK barkin.arak@tugim.org
Etkinlik &
Eğitim Yönetim
Grubu
TÜGİM mentorları tarafından verilen eğitimler için portföy olusturmak,
Webinar, Panel, etkinlik ve zirve vb orgizasyonları belirlemek, içerik
sağlamak için dernek üyeleri ile koordinasonu sağlamak,
Planlama yapmak.
Dora SUNGUNAY
Birkan PABUÇCU
dora.sungunay@tugim.org
birkan.pabuccu@tugim.org
Web ve IT TÜGİM Web sitesini yeniden dizayn etmek ve güncel tutmak; TÜGİM IT ve
sosyal medya araçları arasında koordinasyonu sağlayacak düzenlemeler yapmak
Dora SUNGUNAY
Barkın ARAK
Birkan PABUÇCU
dora.sungunay@tugim.org
barkin.arak@tugim.org
birkan.pabuccu@tugim.org