Madde 6

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

  • Genel Kurul,
  • Yönetim Kurulu,
  • Denetim Kurulu,
  • Etik ve Disiplin Kurulu