1. Madde 1 TÜGİM – Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği’nin ilk Olağan Genel Kurulu; derneğin kuruluş onayı itibariyle 6-altı- ay içinde yapılacaktır.
  2. Madde 2 İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.