Madde 5

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

  • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  • Verilen görevlerden, herhangi bir makul gerekçe göstermeden, üç kere kaçınmak,
  • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay üst üste ödememek,
  • Üyelik aidatlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmek,
  • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  • Özel veya iş yaşantısındaki durumu ve davranışlarıyla dernek amaç ve konularına aykırı davranmak, derneğin onurunu zedeleyici eylemler ve beyanlarda bulunmuş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.