GİRİŞİMCİ MENTORLUĞU

Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği olarak girişimcilerin fikirlerini eyleme geçirmeleri, iş modellerini geliştirmeleri, arzu ederlerse bu modelleri yatırımcılara sunmaya hazırlıklı olmaları konularında girişimlere destek sağlanmaktadır. Girişimlerle, İş Modeli Kanvası, Müşteri Segmentasyonu Doğrulama, Pazar Araştırması, Strateji Geliştirme, Pazarlama, Satış Kanalları Oluşturma ve Etkili Sunum Becerileri konularında çalışmalar yürütülmektedir. Girişimcilik Mentorluğu modelimiz 4 ana bölümden oluşmaktadır:

İş Fikri Validasyonu: Girişimin iş fikri, ihtiyaç/sorun, çözüm, değer önerisini gözden geçirme.

Hedefler ve KPI çalışması: Pazar büyüklüğü ve pazar payı çalışması, hedeflere ulaşmak için gerekli kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi.

Pazarlama Planı: Müşteri tanımı, segmentasyon ve kanal eşlemesi, müşteri edinme, müşteri tutundurma, müşteri ilişki yönetimi konularında yol haritasının çıkarılması.

Finansal Tablo: Gelir Modeli, Maliyet yapısı, Nakit akışı, finansal tabloların hazırlanması, şirket değerlemesinin hazırlanması.