İLERİ GİRİŞİMCİ MENTORLUĞU

Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği olarak , İleri Girişimci Mentorluğu Programı kapsamında şirket kuruluşlarını tamamlamış  Girişimlere, Sürdürülebilirlik, Büyüme, Müşteri Edinme ve Yeni Pazarlara Ulaşma, Globale Açılma, Yatırım  konularında mentorluk desteği sağlanmaktır. Bu kapsamda Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoparklar, Özel sektör tarafından yürütülen hızlandırma programları ile proje bazlı çalışmalar yürütülmektedir. İleri Girişimci Mentorluğu modelimiz 4 ana bölümden oluşmaktadır:

İş Fikri Validasyonu: Girişimin iş fikri, İhtiyaç/sorun, çözüm,değer önerisini gözden geçirme.

Hedefler ve KPI: Pazar büyüklüğü ve Pazar payı çalışması, 3 yıllık hedeflerin aylık bazda belirlenmesi, hedeflere ulaşmak için gerekli kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi.

Pazarlama Planı: Müşteri tanımı, segmentasyon ve kanal eşlemesi, müşteri edinme, müşteri tutundurma, müşteri ilişki yönetimi konularında yol haritasının çıkarılması.

Finansal Tablo: Gelir Modeli, Maliyet yapısı, Nakit akışı, Finansal tabloların hazırlanması, şirket değerlemesinin, 3 yıllık dönemi kapsayacak şekilde aylık bazda hazırlanması.