KOBİ MENTORLUĞU

KOBİ’lerin değişime uyum sağlamaları, durabilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için daima kendilerini yenilemeleri gerekliliğinden yola çıkılarak her firmaya özel uygulanan program neticesinde firmanın yenilikçi, Ar-Ge ve dijital altyapısı güçlü nitelikli KOBİ olması hedeflenmektedir.

Mentorluk Süreç Analizinin Yapılması: Kobi’ nin organizasyon yapısı ve büyüklüğüne uygun olarak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna uygun yol haritasının düzenlenmesi. Burada finans, pazarlama-satış, ar-ge/inovasyon, müşteri yapısı, ürün ağacı, maliyet-kar analizi, fikri mülkiyet ve dijital altyapı analizi öngörülmektedir.

Kurumsallaşma Stratejisinin belirlenmesi: Kobi ve kobi vasfındaki aile şirketlerinin organizasyon yapısına uygun kurumsallaşmaya adaptasyonu, kurumsal kimlik kartının oluşturulması ve yol haritasının belirlenmesi.

ARGE-İnovasyon: Altyapı ve kabiliyetlerin analizini incelenerek fikirden ürüne tasarım, kavram oluşturma, dizayn ve üretim süreçlerinde görev alacak organizasyonun oluşturulması. Proje oluşturma, proje yönetimi çalışmaları, hibe mekanizmalarına yönelik proje yazma ve sunum tekniklerinin geliştirilmesi.

Pazarlama-satış: Aylık ve yıllık bazda stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar (müşteri segmentinin incelenmesi, müşteri değer önerisi belirlenmesi, pazarlama-satış ekibinin  kabiliyetlerinin geliştirilmesi)

Dijitalleşme-Endüstri 4.0 uyumluluğu: Dijital altyapının oluşturulmasında yol haritasının çıkarılması, üretim firmalarının Endüstri 4.0’a yönelik çalışmalarında strateji eylem planının oluşturulması.

Fikri Haklar Yönetimi: Fikri mülkiyet hakkı doğuracak buluş, icat, inovatif ürünler, tasarım tescili, entegre devre topografyası konularında Faydalı model, patent süreçleri hakkında firmanın yol haritası veya gelecek planlarının oluşturulması.

İnsan kaynakları: Mevcut veya ihtiyaç duyulan insan kaynağının doğru ve etkin yönetilmesi, kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eylem planlarının oluşturulması.