KURUM İÇİ MENTORLUK

Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği olarak, Kurumsal hafıza kavramının öneminin günümüz çalışma koşullarında öneminin farkındalığıyla hareket etmekteyiz. Bu kapsamda kurumsal firmaların ihtiyaçlarını belirleyerek, mentor-menti ilişkisinin kurulmasında, mentorluk süreçlerinin yapılandırılmasına, Supervise anlayışıyla kurulan mentorluk sürecinde süpervizor mentor desteği sağlayan bir anlayışımız bulunmaktadır.
Kurumiçi mentorluk modeli, kurum içerisinde kariyer yol haritası oluşturma ve kişisel gelişimi hedeflemektedir. Bu kapsamda Kurum bilgisinin, kültürünün, kurumsal hafızasının ve deneyimlerinin sistem içinde aktarımı sağlanmaktadır.
Kurum içi mentorluk sistemi bulunan şirketlerde klasik mentorluk anlayışına ek olarak tersine mentorluk (junior=>senior) desteği de sağlayarak, kurum kültürünün yeni nesil iletişim süreçlerine adaptasyonunu sağlayarak iş ortamındaki farklı kuşakların arasındaki senkranizasyonu sağlamayı hedeflemekteyiz.
Kurumiçi mentorluk modelini kurum ihtiyaçlarını analiz edip kurum değerlerini baz alarak projelendirmekteyiz.
Kurum içi mentorluk modelimizin ana modülleri aşağıda yer almaktadır.

  • Programın Tasarımı: Kurumun ihtiyaç analizinin yapılması, mevcut durumun çıkarılması( Assesment), KPI ve hedeflerin belirlenmesi, yol haritasının oluşturulması,
  • Programın Lansman ve İletişim Planlaması: Kurumiçi iletişim mesajının ve mottosunun  belirlenmesi, iletişim tarih ve frekanslarının belirlenmesi, İletişim Kanallarının Belirlenmesi,
  • Program Katılımcılarının Belirlenmesi: Mentor-Menti Eşleştirmesi , Supervizor Atama, Görüşme zaman ve sıklıklarının  Belirlenmesi, Süreç ajandasının Oluşturulması,
  • Program Eğitimlerinin Planlanması: Program tasarımı yapılırken belirlenen eğitimlerin içeriklerinin ve çıktılarının belirlenmesi, takviminin oluşturulması,
  • Programın Takibi ve Değerlendirilmesi: Mentor, Mentii, Supervisor raporlarının formatının belirlenmesi ve takibi, Gelişim çizelge formatlarının hazırlanması ve takibi,
  • Programın Sonuç Raporunun Paylaşılması: Programın tamamlanması sonrasında katılımcıların gelişimini ve geribildirimleri kapsayan raporun hazırlanması ve özet formatının Kurumiçi ile Paylaşılması.