TÜGİM Mentorları tekno-girişim ve tekno-kobilere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda sürdürülebilir büyüme sağlayacakları etkin gelişim mekanizmalarının kurulmasında mentorluk desteği sağlamaktadır. Mentorlarımız girişim ve kobilerin ArGe ve yenilik kapasiteleri ile ticari alanda olgunlukları geliştirilerek daha yüksek katma değere sahip çıktılar üreten, çıktılarını ulusal ve uluslar arası pazarlarda daha iyi ticarileştirebilen yapılara dönüşmesini sağlamaktadırlar.

TÜGİM Mentorları Tübitak BiGG ve BiGG+ programları başta olmak üzere üniversiteler, teknoparklar, TTO’lar ve özel kurumların girişimcilik programları ve kobi gelişim programlarında mentorluk yapmaktadır.

TÜGİM’in mentor ağına katılım için adayların aşağıdaki özellikleri sağlaması gereklidir;

  • En az lisans mezunu olmak
  • En az 1 yıl aktif olarak girişim veya kobi mentorluğu yapmış olmak (Kuluçka merkezleri, BiGG başta girişimcilik programları, İnosuit başta kobi mentorluğu programlarında görev alma tercih nedenidir)
  • En az 3 yıl yöneticilik veya girişimcilik tecrübesine sahip olmak

Mentorların TÜBİTAK 1601 çağrıları kapsamında verilen mentorluk eğitimini almış olması gereklidir. Eğitim almamış mentor adayları TÜGİM’e aday üye olarak kabul edilebilecek olup eğitim süreçlerini tamamlamalarının ardından asil üyeliğe geçebileceklerdir.

Başvuru İçin Tıklayın