TÜGİM MENTORLUK MODELİ

TÜGİM Girişim ve Kobi mentorluğu alanında sistematik ve modüler bir mentorluk modeli kullanmaktadır.

  • Potansiyel mentee’nin İhtiyaç analizi ve değerlendirilmesi
  • Mentee’nin ihtiyaç analizi çıktısı baz alınarak ihtiyaç uygun mentorun atanması
  • Mentee’nin ihtiyaç duyduğu mentorluk modüllerinin belirlenmesi
  • Mentorluk yol haritasının oluşturulması ve Gant Chart hazırlanması
  • Kritik Başarı Faktörlerinin ve Hedeflerin Belirlenmesi
  • Sektör ve/veya teknik ihtiyaçlarda mentee’nin TÜGİM’e üye mentorlarımız ile görüştürülmesi

  • Ara ve süreç sonu çıktılarının hazırlatılması
  • Süreç ve gelişim raporlamalarının hazırlanması