ÜYELİK BAŞVURUSU

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve aşağıda belirtilen özel şartları sağlayan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelik Özel Şartları:

  1. En az üç dernek üyesinin yazılı referansını almak.
  2. TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB gibi, Türkiye’de yerleşik resmî kurumlar ya da derneğimizin açtığı, açacağı, akredite ettiği mentor yetiştirme programlarından birisini başarı ile tamamlamış ve Dernek tarafından belgelendirilmiş olmak.