YÖNETİM ORGANİZASYON

 • Lider Danışmanlığı
 • İşgücü Değerlendirmesi
 • Yetkilerin Modellenmesi
 • Kurumsal Takımların Oluşturulması
 • Organizasyon Şeması
 • Dizayn ve Yapılandırma
 • Performans Ölçüm
 • Yönetimi Kalite Sistemlerinin Kurulumu

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ

 • Şirket Değer Belirlemesi
 • Finanasal Durum Analizine Göre İhtiyaç Belirleme
 • Kurumsal Finans Modellerinin Planlaması
 • Proje Finansmanı Sunan Yurt İçi / Dışı Kaynaklara Erişim
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık Sistemlerinden Yararlanma
 • Mali Hukuk Danışmanlığı

İŞ GELİŞTİRME

 • İş Modelleri Planlama
 • Strateji Belirleme ve Yerleştirme
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Pazar Çalışmaları
 • Satış Geliştirme Çalışmaları
 • Müşteri Memnuniyeti Çalışmaları
 • İzleme ve Değerlendirme

AR-GE VE İNOVASYON

 • Teknoloji İzleme Programı
 • Teknolojik Strateji Geliştirme / Yerleştirme
 • Teknoloji Teşviklerinin Kullanımı
 • Tübitak Projeleri Yazım, Yönetim ve Hizmet Desteği
 • İleri Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Çalışmaları
 • Stratejik Teknoloji ve Yazım ile Ürün Yönetimi
 • Üretim Proses Dizayn Çalışmaları

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ