Her üye yazılı olarak bildirmek ve hali hazırda dernek tarafından yürütülmekte olan bir projede aktif görev almamak kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. İstifa dilekçesini verdiği zaman, dernek tarafından yürütülmekte olan bir projede aktif görev alınıyor olması durumunda, projedeki görevinin tamamlanmasının ardından istifa kabul edilecektir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.